Margrethe Venema, schrijver, dichter, denker, natuurmens Margrethe Venema

We stijgen, vallen
bevallen, steigeren,
weigeren, staan stil.
We krijgen klappen,
huilen en lachen.
We zien steeds anders,
multiperspectivisch
denken we om.Versobering (september 2019)


Deze website staat in dienst van mijn schrijven. Ik heb de site nog meer versoberd dan ik al had gedaan. Ik neig naar veelheid, veel schrijven. Zonder me te begrenzen beweeg ik me in letters en woorden alsof het een zwembad betreft. Zo doe ik dat dan in plaats van me te concentreren op een helder doel. Planmatig werk ik niet, wat een goede kant heeft, maar ook veel nadelen. Er zijn veel factoren die daarbij een rol spelen. Mijn natuur, mijn conditie en omstandigheden.

Zowel mijn conditie als de omstandigheden zijn verbeterd. Ik heb geleerd door vallen en opstaan, heb een diepgaand proces achter de rug. Mijn geest is opgehelderd.

Ik heb langer dan twee jaar niet meer aan mijn roman(s) gewerkt. Ik wil het vanaf november nog een keer gaan proberen. Waarschijnlijk ga ik een nieuwe roman schrijven, waar ik een of anderhalf jaar voor wil uittrekken. Maar me verantwoorden wil ik me niet meer, alleen aan mijzelf.

Tot zo ver voor nu,


Contact: margrethevenema@gmail.com


Mijn reis

en ik gingen op en neer,
bewogen aan een hemelkoord,
leerden klauteren en klimmen,
lieten ook het touw nog los,
leerden zweven, vliegen,
grenzeloos.

mijn reis en ik
dwalen niet langer meer,
we zijn geland op aarde.
Vleugels vielen af,
sindsdien lopen we op benen
op en neer door berg en dal.

De goden kijken beenloos toe,
ze kunnen echt niet alles, maar wij,
wij kunnen tenminste kiezen –
hel en hemel hebben wij bezocht
en nu verkeren we dan prettig
in het midden.